ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ετήσια συμβόλαια συντήρησης κλιματιστικών μονάδων.

Έπειτα από επίσκεψη του εξειδικευμένου προσωπικού μας , στον χώρο σας για την άμεση καταγραφή των κλιματιστικών μονάδων , αποστέλλεται έγγραφη προσφορά συντήρησης του κλιματισμού.

Οι επισκέψεις χωρίζονται σε δυο κατηγορίες . Στον χημικό καθαρισμό και στον καθαρισμό φίλτρων.

Στην πρώτη περίπτωση γίνεται ο χημικός καθαρισμός του κλιματισμού , οι ανάλογες μετρήσεις και έλεγχος καλής λειτουργίας του.
Στην δεύτερη περίπτωση γίνεται ο καθαρισμός φίλτρων των κλιματιστικών μονάδων, οι μετρήσεις των μηχανημάτων και ο έλεγχος λειτουργίας τους.
Ο αριθμός και το είδος των επισκέψεων ανα έτος καθορίζεται από την χρήση που γίνεται στα κλιματιστικά μηχανήματα, τον χώρο στον οποίο βρίσκονται (π.χ. Εστιατόριο, computer room, οικεία , χώρος για καπνίζοντες ή μη ,κλπ) καθώς επίσης και την περιοχή.

 

Ta οφέλη που θα αποκομίσετε , από ένα τέτοιο συμβόλαιο είναι τα εξής:

Άμεση εξυπηρέτηση, σε τυχόν κλήση σας , σε περιόδους αιχμής (καλοκαιρινοί μήνες )
Ιστορικό ( book service ) για κάθε κλιματιστική μονάδα
Ελεγμένα και συντηρημένα κλιματιστικά μηχανήματα , απο έμπειρους ψυκτικούς
Αποφυγή εστιών μικροβίων , από τυχόν μύκητες και ιούς , που μπορεί να διοχετευτούν στον αέρα του χώρου, από το κλιματιστικό.
Καλύτερες τιμές στο σύνολο , από ό,τι στην συντήρηση εκτός συμβολαίου.
Έκπτωση εώς 15% στο συνολικό κόστος των εργασιών , σε πιθανή βλάβη των μηχανημάτων.