Συμβόλαια Συντηρήσεων / Εργασίες Συντήρησης

 

Διατηρώντας μια εμπερία πάνω από 20 χρόνια στον τομέα του κλιματισμού, προσφέρουμε αρκετές υπηρεσίες υποστήριξης ώστε να διασφαλίσουμε ότι το σύστημά σας θα διατηρεί τις υψηλές επιδόσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.

Δεκάδες εταιρείες μας εμπιστεύονται την συντήρηση του εξοπλισμούς του, καθιστώντας την εταιρεία μας μια από τις πλέον αξιόπιστες και φερέγγυες στο χώρο. Ένα μικρό δείγμα από τις εταιρείες αυτές θα το βρείτε παρακάτω.

Automotivo, Sarantis AEBE, Pharmaceutical Services, Wydham Hotel, Πρεσβεία ΙΡΑΚ, Melco Oil, Hartman, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, SKAMA, Incadea, Εκδόσεις ΣΑΚΟΥΛΑ.

          

Τέλειος κλιματισμός εσωτερικών χώρων δεν σημαίνει απλώς αγορά και εγκατάσταση ενός προϊόντος. Περιλαμβάνει άνεση όλο τον χρόνο, ενεργειακή απόδοση, αξιοπιστία και έλεγχο. Στην ClimaSolution, προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημά σας θα έχει βέλτιστες επιδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Λειτουργία, συντήρηση και επισκευές

Στην Climasolution, ξέρουμε ότι αυτό που θέλετε δεν είναι απλώς ένας προμηθευτής, αλλά συνεργάτης. Αυτός είναι ο λόγος που επιλέγουμε να είμαστε δίπλα σας σε όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού, της εγκατάστασης και της συντήρησης της εγκατάστασής σας, ώστε να σας παραδώσουμε ένα προϊόν που να καλύπτει όλες σας τις ανάγκες κλιματισμού. Μαζί με τους συνεργάτες μας τεχνικής εξυπηρέτησης, προσφέρουμε μια σειρά προγραμμάτων σέρβις για επίβλεψη, διαχείριση και παρακολούθηση της εγκατάστασής σας.

Υπηρεσίες συντήρησης

Επιμηκύνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του συστήματός σας και ελαχιστοποιήστε το κόστος λειτουργίας με τακτικούς ελέγχους συντήρησης από την Climasolution.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τις εργασίες που πραγματοποιούνται κατά την συντήρηση VRV, Split, Κασσέτας και Καναλάτων.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ VRV

 

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 1. Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων (Αμπερομέτρηση)
 2. Έλεγχος και καθαρισμός ανεμιστήρων εσωτερικών μονάδων (Ώπου υπάρχει πρόσβαση)
 3. Έλεγχος αυτοματιμών
 4. Έλεγχος ηλεκτρικών μερών (Ρελέ, θερμικά κτλπ.)
 5. Έλεγχος λειτουργίας εκτονοτικών βαλβίδων
 6. Έλεγχος αισθητηρίων και θερμοστατών
 7. Έλεγχος θερμοκρασίας
 8. Έλεγχος αποχετεύσεων
 9. Καθαρισμός φίλτρων αέρα
 10. Καθαρισμός στοιχείου (Εξατμιστής, ώπου απαιτείται)
 11. Έλεγχος καλής λειτουργίας μηχανημάτων
 12. Καθαρισμός μάσκας

 

 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 1. Έλεγχος πιέσεων αναρόφησης και κατάθλιψης
 2. Έλεγχος καλής λειτουργίας συμπιεστών και αμπερομέτρηση
 3. Καθαρισμός συμπηκνωτή
 4. Έλεγχος και αμπερομέτρηση ανεμιστήρων
 5. Σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SPLIT

 

  

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 1. Αφαίρεση και καθαρισμός φίλτρων αέρος
 2. Καθαρισμός και λίπανση του ανεμιστήρα (Εάν απαιτείται)
 3. Καθαρισμός του εξατμιστή με καθαριστικό
 4. Καθαρισμός λεκανών συμπηκνωμάτων
 5. Flashing και καθαρισμός αποχέτευσης συμπηκνωμάτων
 6. Καθαρισμός πρόσωψης του Α/C (Μάσκα)
 7. Έλεγχος καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρολογικών επαφών

 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 1. Καθαρισμός του συμπηκνωτή με καθαριστικό
 2. Έλεγχος σωστής λειτουργίας και πιέσεων του συμπιεστή
 3. Καθαρισμός φτερωτής και ανεμιστήρα του Condenser
 4. Αμπερομέτρηση συμπιεστή
 5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρα
 6. Έλεγχος σωστής λειτουργίας της τετράοδης βαλβίδας
 7. Έλεγχος καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρολογικών επαφών
 8. Εξωτερικός καθαρισμός της μονάδας (Εάν απαιτείται)

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ

 

 

 

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 1. Αφαίρεση και καθαρισμός φίλτρων αέρος
 2. Καθαρισμός ανεμιστήρα
 3. Καθαρισμός του εξατμιστή με καθαριστικό
 4. Καθαρισμός λεκανών συμπηκνωμάτων
 5. Flashing και καθαρισμός αποχέτευσης συμπηκνωμάτων
 6. Καθαρισμός πρόσωψης του Α/C (Μάσκα)
 7. Έλεγχος καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρολογικών επαφών
 8. Έλεγχος σωστής λειτουργίας αντλίας συμπυκνωμάτων
 9. Καθαρισμός segan αντλίας και του φλοτέρ άν και εφόσον απαιτείται

 

 

 

 

 

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 1. Καθαρισμός του συμπηκνωτή με καθαριστικό
 2. Έλεγχος σωστής λειτουργίας και πιέσεων του συμπιεστή
 3. Καθαρισμός φτερωτής και ανεμιστήρα του Condenser
 4. Αμπερομέτρηση συμπιεστή
 5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρα
 6. Έλεγχος σωστής λειτουργίας της τετράοδης βαλβίδας
 7. Έλεγχος καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρολογικών επαφών
 8. Εξωτερικός καθαρισμός της μονάδας (Εάν απαιτείται)

 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΑΛΑΤΑ

 

 

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 1. Αφαίρεση και καθαρισμός φίλτρων αέρος
 2. Καθαρισμός και λίπανση του ανεμιστήρα (εάν απαιτείται)
 3. Αμπερομέτρηση του ανεμιστήρα σε όλες τις ταχύτητες (εάν υπάρχει)
 4. Καθαρισμός του εξατμιστή με καθαριστικό
 5. Καθαρισμός λεκανών συμπηκνωμάτων
 6. Flashing και καθαρισμός αποχέτευσης συμπηκνωμάτων
 7. Έλεγχος καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρολογικών επαφών
 8. Έλεγχος σωστής λειτουργίας αντλίας συμπυκνωμάτων (εάν υπάρχει)
 9. Καθαρισμός segan αντλίας και του φλοτέρ άν και εφόσον απαιτείται

 

 

 

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 1. Καθαρισμός του συμπηκνωτή με καθαριστικό
 2. Έλεγχος σωστής λειτουργίας και πιέσεων του συμπιεστή
 3. Καθαρισμός φτερωτής και ανεμιστήρα του Condenser
 4. Αμπερομέτρηση συμπιεστή
 5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρα
 6. Έλεγχος σωστής λειτουργίας της τετράοδης βαλβίδας
 7. Έλεγχος καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρολογικών επαφών
 8. Εξωτερικός καθαρισμός της μονάδας (Εάν απαιτείται)

 

 

 

 

 

 

Η ClimaSolution αναλαμβάνει τον έλεγχο διαρροών, (F-Gas & ODS), την αποκατάσταση τυχόν βλαβών καθώς και την έκδοση του ηλεκτρονικού δελτίου ελέγχου. 

Σύμφωνα με την ευρωπαική ένωση λόγω της κλιματικής αλλαγής τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και Οργανισμών, όπως βιομηχανίες, αποθήκες συντήρησης ευπαθών προϊόντων, εμπορικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, σχολικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α., που χρησιμοποιούν ελεγχόμενες ουσίες του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 σε εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξεως, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας καθώς και σε εγκαταστάσεις πυροπροστασίας,  προλαμβάνουν τυχόν διαρροές και τις επισκευάζουν το ταχύτερο δυνατόν σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 8452/2006, αναθέτουν δε τον έλεγχο για διαπίστωση τυχόν διαρροών φθοριούχων αερίων στις εγκαταστάσεις τους, σε πιστοποιημένο σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης προσωπικό ή εταιρείες.

 

 

 

 

 

 

ΟΦΕΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις σε όλες τις βιομηχανίες διαθέτουν πλέον κεντρικές μονάδες κλιματσιμού. Η μη έγκαιρη διάγωση, ή  μη τακτικό συντήρηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες, χρονοβόρες και κοστοβόρες. Με το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης από την Climasoution έχετε το πλεονέκτημα ενός προγράμματος συντήρησης ρουτίνας, καθώς και πρόσβαση σε επισκευές έκτακτης ανάγκης.

Παρακάτω θα βρείτε μερικούς από τους πολλούς λόγους για τους οποίους μια σύμβαση συντήρησης συμβολαίου για τα συστήματά κλιμαστισμού σας είναι επιτακτική.

 • Εξοικονόμηση κόστους κατά τη διάρκεια της σύμβασης

Ένα πράγμα που έχει τους ιδιοκτήτες επιχείρησης πίσω από την υπογραφή μιας σύμβασης με μια εταιρεία διαχείρισης υπηρεσιών είναι η ιδέα της πληρωμής μπροστά όταν οι επισκευές δεν χρειάζονται πραγματικά. Ενώ είναι δελεαστικό να περιμένετε να πληρώσετε μέχρι να προκύψει κάποια, μια συμβατική συμφωνία θα σας εξοικονομήσει χρήματα μακροπρόθεσμα αφού υπάρχει διαφορετική οικονιμική πολτική σε πελάτες συμβολαίου.

 • Αυξημένη μακροζωία για το υλικό σας

Ολόκληρος ο επαγγελματικός εξόπλισμός κλιματισμού ειναι για εσάς μια σημαντική επένδυση, και όπως είναι φυσικό όλοι επιθυμούν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τον εξοπλισμό τους. Με την σύναψη ετήσιου συμβολαίου συντήρησης, το υλικό σας θα υποβληθεί σε λεπτομερείς επιθεωρήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν τυχόν σοβαρά ζητήματα προτού προκαλέσουν ένα σημαντικό πρόβλημα. Είναι λιγότερο πιθανό ότι θα αντιμετωπίσετε μια απροσδόκητη αποτυχία του συστήματος και μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι λειτουργίες σας θα συνεχιστούν με μέγιστη απόδοση.

 • Αφιερωμένο χρονοδιάγραμμα εξυπηρέτησης

Έχετε ήδη πολλές εργασίες που ανταγωνίζονται για το χρόνο και την προσοχή σας και είναι σχεδόν ακατόρθωτο να θυμηθείτε να κανονίσετε μια συντήρηση για τον εξοπλισμός σας, αφού πιθανώς δεν είναι υψηλή προτεραιότητα στη λίστα εργασιών σας. Η συνεργασίας σας μαζί μας θα σας αποβάλει αυτό το άγχος αφού εμείς θα φροντίσουμε μέσω του τακτικού πρόγραμματος συντήρησης, που θα συμφωνηθεί κατά την υπογραφή του ετήσιου συμβολαίου, και θα παρακολουθείτε από την Climasolution απαρέγγλειτα.

 • Επείγοντα

Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα του κλιματισμού μπορούν να προκαλέσουν αναστάτωση  στην εταιρείας σας. Όταν έχετε συνάψει συμβόλαιο συντήρησης με την Climasolution, δεσμευόμαστε να εξατάσουμε την βλάβη εντός 36-48 ωρών.

 • Τεχνικοί εμπειρογνωμόνων

Η οικοδόμηση μιας σχέσης με έναν τεχνικό που γνωρίζει την επιχείρησή σας και είναι εξοικειωμένος με τον εξοπλισμό σας είναι ευεργετικός και για τα δύο μέρη. Όταν έχετε μια προγραμματισμένη σύμβαση συντήρησης, η ομάδα υποστήριξης δεν θα χρειαστεί να χάσει χρόνο για να μάθει για τα συγκεκριμένα συστήματα και τις ανάγκες σας. Μπορούν επίσης να εξοικειωθούν με τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες εκ των προτέρων, ώστε να γνωρίζουν ακριβώς ποια συστήματα είναι πιο κρίσιμα για τις δραστηριότητές σας.