ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε την προεγκατάσταση των ψυκτικών δικτύων, σε νεοσύστατες οικοδομές , για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η εγκατάσταση των δικτύων γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον μηχανικό της οικοδομής και βάση των δυνατοτήτων των κλιματιστικών μηχανημάτων που θα τοποθετηθούν.

 

Κατά την εγκατάσταση των σωληνώσεων χρησιμοποιούνται τα εξής:

Χαλκοσωλήνας ψυκτικών διαστάσεων, κατάλληλων για κλιματιστικά μηχανήματα
Μόνωση τύπου Armaflex,Πάχους 9mm
Καλώδιο 7*1,5, για την κάλυψη προδιαγραφών όλων των μηχανημάτων
Σωλήνας αποχέτευσης Φ16 ή Φ18
Σωλήνας σπιράλ Φ50 ή Φ63 για τις σωληνώσεις σε δάπεδο & Φ20 για το καλώδιο ενδοεπικοινωνίας
Χάντρωμα σε τούβλο μονό ή διπλό ή σε σοβά, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου
Πρεσσάρισμα των σωληνώσεων, για τυχόν έλεγχο διαρροών