ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εμφάνιση Φίλτρων +
Έυρος Τιμής
Είδος Λειτουργίας
Ονομαστικής Απόδοσης (KW)
Eν. Κλάση-Θέρμανση(ΜΖ)
Eν. Κλάση-Θέρμανση(ΘΖ)
Ψυκτικό Μέσο
Τύπος Συσκευής
Τροφοδοσία ισχύος (Ph-Volt-Hz)
Συστήματα multi
Ικανοτητα Αφύγρανσης (lt/day)