ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η ClimaSolution πραγματοποιεί την συντήρηση οποιουδήποτε κλιματιστικού, πάντα προς όφελος του πελάτη. Η συντήρηση των κλιματιστικών είναι ο μόνος τρόπος για την προφύλαξη από τυχόν μύκητες, ιούς & μικρόβια που μπορεί να διοχετευτούν στον αέρα του χώρου μας καθώς και να επιτύχουμε την καλύτερη λειτουργία των μηχανημάτων.

 

Με την τακτική συντήρηση επιτυγχάνουμε:

 • Μέγιστη απόδοση λειτουργίας του κλιματιστικού
 • Εξοικονόμηση ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος
 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Απολύμανση και καταπολέμηση εστιών μικροβίων
 • Πρόληψη βλαβών για αδιάλειπτη λειτουργία
 • Καλύτερη ποιότητα ψυχώμενων προϊόντων
 • Έλεγχο τυχόν διαρροών ψυκτικού ρευστού - προστασία περιβάλλοντος
 • Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που δίνουν οι κατασκευάστριες εταιρείες(1 φορά το χρόνο). Σε χώρους επαγγελματικούς η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

Η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων από την ClimaSolution γίνεται μόνο από έμπειρους διπλωματούχος ψυκτικούς ώστε να υπάρχει:

 • Πληρέστερη τεχνογνωσία
 • Ποιότητα εργασιών & υλικών
 • Τήρηση κανόνων & προδιαγραφών
 • Ασφάλεια για τους χρήστες & τα μηχανήματα
 • Υπεύθυνη τεχνική κάλυψη μετά το τέλος των εργασιών
 • Μετά το τέλος των εργασιών παρέχεται έγγραφη βεβαίωση συντήρησης & σωστής λειτουργίας ψύξης /κλιματισμού  οικιακών και επαγγλεματικών χώρων. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

 
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 1. Αφαίρεση και καθαρισμός φίλτρων αέρος
 2. Καθαρισμός και λίπανση του ανεμιστήρα (Εάν απαιτείται)
 3. Καθαρισμός του εξατμιστή με καθαριστικό
 4. Καθαρισμός λεκανών συμπηκνωμάτων
 5. Flashing και καθαρισμός αποχέτευσης συμπηκνωμάτων
 6. Καθαρισμός πρόσωψης του Α/C (Μάσκα)
 7. Έλεγχος καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρολογικών επαφών
 8. Έλεγχος πιέσεων κλιματιστικών μονάδων
 9. Χημικός καθαρισμός των στοιχείων των εσωτερικών μονάδων*
 10. Μικροβιοκτονικός καθαρισμός εσωτερικού στοιχείου, με υγρό τα οποίο: καθαρίζει, απολυμαίνει και εξαφανίζει οσμές από χώρους συνωστισμού και παραμονής κοινού.*
 11. Λίπανση των απαιτούμενων μηχανικών μερών
 12. Αν απαιτηθεί γίνεται και βαθύς καθαρισμός με ειδικό εργαλείο (ελεφαντάκι) ώστε να γίνεται εύκολα  και καθαρά η συλλογή και απορρο των υγρών κατά τον καθαρισμό του κλιματιστικού. **

 

  

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

 1. Καθαρισμός του συμπηκνωτή με καθαριστικό
 2. Έλεγχος σωστής λειτουργίας και πιέσεων του συμπιεστή
 3. Καθαρισμός φτερωτής και ανεμιστήρα του Condenser
 4. Αμπερομέτρηση συμπιεστή
 5. Αμπερομέτρηση ανεμιστήρα
 6. Έλεγχος σωστής λειτουργίας της τετράοδης βαλβίδας
 7. Έλεγχος καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρολογικών επαφών
 8. Εξωτερικός καθαρισμός της μονάδας (Εάν απαιτείται)
 9. Χημικός καθαρισμός των εξωτερικών μονάδων
 10. Έλεγχος πληρότητας σε φρέον

 

 

 *Η ClimaSolution χρησιμοποιεί πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Φ χημικά και καθαριστικά Dynochem.

1. Dynochem 2105: Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού και απολύμανσης, κατάλληλο για σχολεία, κοινόχρηστους χώρους νοσοκομείων, εστιατόρια, & ξενοδοχεία. Ενδείκνυται για βιομηχανίες τροφίμων, πτηνοσφαγεία, κρεαταγορές, απορριματοφόρα & συστήματα ψύξης & θέρμανσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Καθαρίζει και απολυμαίνει ταυτόχρονα.
 • Αποτελεσματικό στον έλεγχο θετικών και αρνητικών Gram μικροβίων 
 • Με τη χρήση του αποτρέπεται η ανάπτυξη σαλμονέλας, σταφυλόκοκκου, ψευδομονάδων, του ιού A2 γρίπης, ηπατίτιδας Β, λετζιονέλλας κλπ
 • Εγκεκριμένο από τον Ε. Ο. Φ.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ

2. Dynochem CLEAN: Καθαριστικό εναλλακτών και συμπυκνωτών AIR CONDITIONERS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ταχείας δράσης
 • Άφλεκτο, ευχάριστης οσμής 
 • Αφαιρεί λάδια, γράσσα και ατμοσφαιρικούς ρύπους από από τα δοχεία αποστράγγισης και τις σερπατίνες
 • Εγκεκριμένο από τον Ε. Ο. Φ.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ

3. Dynochem BRITE: Όξινο Καθαριστικό Αφρού Για Εξωτερικά Στοιχεία Κλιµατιστικών

 • Όξινο συµπυκνωµένο προϊόν αφρού για τον καθαρισµό και το γυάλισµα εξωτερικών πτερυγίων, φίλτρων & συµπυκνωτών κλιµατιστικών.
 • Ο αφρός του απλώνεται, διαλύει τις επικαθίσεις αλάτων & ρύπου από το στοιχείο οι οποίες αποµακρύνονται ξεπλένοντας µε νερό.
 • Είναι µείγµα από διαλύτες και οξέα ιδανικά για χρήση και καθαρισµό εναλλακτών από αλουµίνιο.
 • Χρησιµοποιείται στα εξωτερικά στοιχεία air-conditioners, αντλιών θερµότητας, συµπυκνωτών ψύξεως και άλλα πλενόµενα στοιχεία ψύξης
 • Εγκεκριμένο από τον Ε. Ο. Φ.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ

 

**Σύστημα συλλογής και απορροής των υγρών κατά τον καθαρισμό του κλιματιστικού.