ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί την συντήρηση οποιουδήποτε κλιματιστικού, πάντα προς όφελος του πελάτη. Η συντήρηση των κλιματιστικών είναι ο μόνος τρόπος για την προφύλαξη από τυχόν μύκητες, ιούς & μικρόβια που μπορεί να διοχετευτούν στον αέρα του χώρου μας από το κλιματιστικό,(π.χ. Νόσος των Λεγεωνάριων) και την καλύτερη λειτουργία των μηχανημάτων.

 

Με την τακτική συντήρηση επιτυγχάνουμε:

Μέγιστη απόδοση λειτουργίας του κλιματιστικού
Εξοικονόμηση ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος
Προστασία περιβάλλοντος
Απολύμανση και καταπολέμηση εστιών μικροβίων
Πρόληψη βλαβών για αδιάλειπτη λειτουργία
Καλύτερη ποιότητα ψυχώμενων προϊόντων
Έλεγχο τυχόν διαρροών ψυκτικού ρευστού - προστασία περιβάλλοντος
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που δίνουν οι κατασκευάστριες εταιρείες (1 φορά το χρόνο). Σε χώρους επαγγελματικούς η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

 

Τα βήματα της διαδικασίας του καθαρισμού είναι τα παρακάτω:

Καθαρισμός φίλτρων,
Έλεγχος πιέσεων κλιματιστικών μονάδων
Χημικός καθαρισμός των στοιχείων των εσωτερικών μονάδων
Χημικός καθαρισμός των εξωτερικών μονάδων
Έλεγχος πληρότητας σε φρέον
Έλεγχος ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών μερών την μηχανημάτων
Έλεγχος ανεμιστήρων
Μικροβιοκτονικός καθαρισμός εσωτερικού στοιχείου, με υγρό τα οποίο: καθαρίζει, απολυμαίνει και εξαφανίζει οσμές από χώρους συνωστισμού και παραμονής κοινού. Επίσης εμποδίζει την ανάπτυξη των θετικών και αρνητικών κατά Gram μικροβίων (περιλαμβανομένων και των ψευδομονάδων, Σταφυλόκοκο Aureus και Τυφοειδή Salmonella.). Απολυμαίνει από τον ιό Γρίππης Α2, από τον ιό του απλού έρπητα και από τους περισσότερους λιπόφιλους ιούς .
Λίπανση των απαιτούμενων μηχανικών μερών
Έγγραφη βεβαίωση συντήρησης & σωστής λειτουργίας ψύξης /κλιματισμού επαγγελματικών και μη χώρων.


Η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων γίνεται μόνο από έμπειρους διπλωματούχος ψυκτικούς, για:

Πληρέστερη τεχνογνωσία
Ποιότητα εργασιών & υλικών
Τήρηση κανόνων & προδιαγραφών
Ασφάλεια για τους χρήστες & τα μηχανήματα
Υπεύθυνη τεχνική κάλυψη μετά το τέλος των εργασιών