ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

H ClimaSolution αναλαμβάνει:

 • Τον έλεγχο, τη συντήρηση, την επισκευή, καθώς και την μεταφορά θερμοσυσσωρευτών όλων των εταιρειών, ελληνικών η ξένων.
 • Την αντικατάσταση παλαιών σωμάτων με νέα γερμανικής κατασκευής.
 • Τον έλεγχο, επισκευή και τυχόν συμπλήρωμα της παλαιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των θερμοσυσσωρευτών.
 • Την τοποθέτηση νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας ανταποκρίνονται άμεσα σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά τους θερμοσυσσωρευτές.

 Εξειδικευμένα συνεργεία για θερμοσυσσωρευτές:

 • Malag
 • Kreft
 • Juno
 • Baukchnecht
 • Stiebel eltron
 • Roos
 • Θερμις
 • Θερμοκαλ
 • Θερμοντιν

Διαθέτουμε :

 • Πλήρη γκάμα ανταλλακτικών
 • Αντιστάσεις
 • Μονώσεις
 • Θερμοστάτες
 • Vendilater

*Η συντήρηση των θερμοσυσσωρευτών θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ανα 3 έτη για την αποφυγή συσσώρευσης χνουδιών στο σώμα και την καλύτερη λειτουργία του .

 Το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει τις εξής εργασίες :

 • Άνοιγμα σωμάτων
 • Καθαρισμός στον χώρο των αυτοματισμών
 • Καθαρισμός στον χώρο των ανεμιστήρων
 • Καθαρισμός φτερωτής ανεμιστήρων
 • Έλεγχος- καταγραφή λειτουργίας μοτέρ ανεμιστήρων
 • Έλεγχος – καταγραφή ,αμπερομέτρηση αντιστάσεων
 • Έλεγχος –καταγραφή τυχόν καμένων καλωδίων
 • Έλεγχος –καταγραφή θερμοστατών