ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε :

Τον έλεγχο, τη συντήρηση, την επισκευή, μεταφορά, θερμοσυσσωρευτών όλων των εταιρειών, ελληνικών η ξένων.
Την αντικατάσταση παλαιών σωμάτων με νέα γερμανικής κατασκευής.
Τον έλεγχο, επισκευή και τυχόν συμπλήρωμα της παλαιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των θερμοσυσσωρευτών.
Την τοποθέτηση νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας ανταποκρίνονται άμεσα σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά τους θερμοσυσσωρευτές.

 

Εξειδικευμένα συνεργεία για θερμοσυσσωρευτές :

Malag
Kreft
Juno
Baukchnecht
Stiebel eltron
Roos
Θερμις
Θερμοκαλ
Θερμοντιν

Διαθέτουμε :

Πλήρη γκάμα ανταλλακτικών
Αντιστάσεις
Μονώσεις
Θερμοστάτες
Vendilater
Η συντήρηση των θερμοσυσσωρευτών θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ανα 3 έτη για την αποφυγή συσσώρευσης χνουδιών στο σώμα και την καλύτερη λειτουργία του .

 

Το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει τις εξής εργασίες :

Άνοιγμα σωμάτων
Καθαρισμός στον χώρο των αυτοματισμών
Καθαρισμός στον χώρο των ανεμιστήρων
Καθαρισμός φτερωτής ανεμιστήρων
Έλεγχος- καταγραφή λειτουργίας μοτέρ ανεμιστήρων
Έλεγχος – καταγραφή ,αμπερομέτρηση αντιστάσεων
Έλεγχος –καταγραφή τυχόν καμένων καλωδίων
Έλεγχος –καταγραφή θερμοστατών