Εγκατάσταση Κλιματιστικού

Η Εγκατάσταση Κλιματιστικού Περιλαμβάνει:

  • Σύνδεση Εσωτερικής - Εξωτερικής Μονάδας με Χαλκοσωλήνα κατάλληλη για ψυκτικά υγρά με αφρώδη μόνωση 9mm (μέχρι 2m ψυκτικό δίκτυο)
  • Τοποθέτηση Αποχέτευση Φ16 ή Φ18 κατάλληλων προδιαγραφών για εξωτερική τοποθέτηση (μέχρι 2m)
  • Ηλεκτρολογική Σύνδεση κλιματιστικού (μέχρι 4m, δεν περιλαμβάνεται η ηλεκτρολογική παροχή από τον πίνακα, εάν απαιτηθεί)
  • Τοποθέτηση Βάσης στήριξης εξωτερικών μηχανημάτων κατάλληλη για το κάθε μηχάνημα τοίχου ή δαπέδου. Οι μεταλλικές βάσεις είναι βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή για μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο
  • Δημιουργία κενού σωληνώσεων & έλεγχος στεγανότητας
  • Σφράγιση ξετρυπήματος με αδιαβροχό δομικό υλικό προς αποφυγή υγρασίας
  • Έλεγχος λειτουργίας & επίδειξη χειριστηρίου

Στις παραπάνω εργασίες δε συμπεριλαμβάνεται:

  • Η αποξήλωση υφιστάμενων κλιματιστικών μηχανημάτων
  • Τοποθέτηση σωληνώσεων σε πλαστικό κανάλι
  • Ξετρύπημα σε οπλισμένο σκυρόδεμα