ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εγκατάσταση και τοποθέτηση κλιματιστικού παντός τύπου.

Έχοντας στο ενεργητικό μας αναρίθμητες εγκαταστάσεις τόσο στον οικιακό όσο και στον επαγγελματικό κλιματισμό , καθώς και εγκαταστάσεις σε συστήματα κλιματισμού VRV , αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων όλων των τύπων και όλων των εταιρειών .


Οι εργασίες γίνονται από αδειούχους επαγγελματίες ψυκτικούς, με στόχο:

  • Την πληρέστερη τεχνογνωσία
  • Μέγιστη απόδοση ψυκτικής εγκατάστασης
  • Άριστη αισθητική των εγκαταστάσεων
  • Υπεύθυνη τεχνική κάλυψη μετά το τέλος των εργασιών
  • Έγγραφη επιβεβαίωση σωστής εγκατάστασης & λειτουργίας (προς τους επαγγελματίες)

Επίσης δίνεται από την εταιρεία μας εγγύηση καλής εγκατάστασης εως 1 έτος.