ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Εγκατάσταση και τοποθέτηση κλιματιστικού παντός τύπου..

Έχοντας στο ενεργητικό μας αναρίθμητες εγκαταστάσεις τόσο στον οικιακό όσο και στον επαγγελματικό κλιματισμό , καθώς και εγκαταστάσεις σε συστήματα κλιματισμού VRV , αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων όλων των τύπων και όλων των εταιρειών .Οι εργασίες γίνονται από αδειούχους επαγγελματίες ψυκτικούς, με στόχο:

- Την πληρέστερη τεχνογνωσία
- Μέγιστη απόδοση ψυκτικής εγκατάστασης
- Άριστη αισθητική των εγκαταστάσεων
- Υπεύθυνη τεχνική κάλυψη μετά το τέλος των εργασιών
- Έγγραφη επιβεβαίωση σωστής εγκατάστασης & λειτουργίας (προς τους επαγγελματίες)

Επίσης δίνεται από την εταιρεία μας εγγύηση καλής εγκατάστασης εως 1 έτος.